Skyddsräcken


Skyddsräcken från Weland Stål är enkla men stabila lösningar som förhindrar allvarliga fallolyckor på tak. Vi erbjuder två olika typer av skyddsräcken höjd 500 mm och 1100 mm.

Räcke höjd 500 mm används vid risk för genomtramp runt takluckor, fönster, brandventilationer och lanterniner. Räcket är sammanhängande i hörnen och kan byggas med två, tre eller fyra sidor runt öppningen.

Skyddsräcke höjd 1100 mm är ett fullgott fallskydd som kan monteras längs takkant eller på brygga och takstege.

Skapa kalkyl

Kalkylera era takskydd

Använd vårt kalkylprogram för att skapa färdiga offerter av dina takskyddsprodukter direkt på vår hemsida.


Skyddsräcke höjd 500 mm
Skyddsräcke höjd 500 mm
Skyddsräcke höjd 1100 mm
Skyddsräcke höjd 1100 mm